.
.

Offerte schilderen

Wat u kan verwachten bij een aanvraag voor het schilderen van uw woning. In overleg met u bij uw woning wordt een offerte opgesteld. Deze offerte krijgt u achteraf per e-mail. 

Offerte schilderen

Familie                                                              Offerte geldig tot: 
Adres:                                                               Contact persoon:  
Postcode:                                                           Klantnummer: 
E-mail:                                                              Weeknummer voorstel: 
Telefoon:                                                           Voorlopige datum start:
Het bankrekeningnummer is: 

Schilderen

Voor het schilderen van het houtwerk aan de woning de straat te .........................worden de volgende werkzaamheden verricht. Werkzaamheden starten op maandag …………… 2019. Na verwachten zijn de werkzaamheden afgerond op vrijdag …………2019. De planning voor het schilderen van uw woning is een richtlijn. Bij zware weersomstandigheden wordt het schilderen van de woning en garage uitgesteld. Dit is vaak één week uitstel.

 

Werkzaamheden

Woning volledig schoonmaken en ontvetten

Ondeugdelijke verflagen - geheel of gedeeltelijk verwijderen

Controle van houtrot

Volledige houtwerk van de woning schuren

Kale plekke en lichte beschadiging bij gronden

Houtwerk en gronden controleren, bij kitten en schuren

Grondverf op houtwerk schilderen - geheel of   gedeeltelijk in de grondverf

Houtwerk aflakken

Ramen schoonmaken en opleveringSchilder werkzaamheden

De woning en schuur worden geschilderd. Voor de woning wordt het houtwerk van de dakkapellen, boeidelen, deuren en kozijnen geschilderd. De schuur worden de boeidelen, groene voorgevel, kozijnen en deuren geschilderd. De groene  achter gevel van de schuur wordt niet geschilderd. Tuinhek en deur wordt niet geschilderd.

Controle houtrot

Na het verwijderen van ondeugdelijke verflagen wordt gecontroleerd of het hout van de woning houtrot heeft. Lichte schade wordt met plamuur en kit hersteld. Renoveren van houtrot is niet in deze offerte inbegrepen. Op datum ......................  is gekeken naar de woning. In het eerste oog zicht lijkt de woning geen houtrot te hebben. Mochten tijdens de werkzaamheden op dag twee of drie houtrot worden geconstateerd, dan wordt in overleg met de bewoner gesproken over de vervolg werkzaamheden.

Garantie

De woning wordt geschilderd met Sikkens Rubbol XD. Doordat wij deze kwaliteitsverf gebruiken voor uw woning, geeft VTO een garantie van 2 jaar van de verf op de woning.

Kleur

De kleur die wordt gebruikt op de woning is:

  • Bentheimer geel    
  • Snel grondverf geel
  • Vulgrond geel
  • Monumenten groen
  • Snel grondverf groen
  • Vulgrond groen


Werkzaamheden

Bedrag inclusief BTW

Schilderen woning en schuur

€ ...............,-VTO wilt u vriendelijk verzoeken € …………,- (25% van totaal) tien dagen voor de startdatum van de werkzaamheden aan ons over te maken op: NL63RABO 0145 3779 62. Dit is voor ............................datum. Deze aanbetaling van € ….......………,- zien wij als de opdracht bevestiging. Svp in de opmerking plaatsen: aanbetaling klantnummer. VTO wilt u vriendelijk verzoeken het restant bedrag binnen twee weken na eind datum werkzaamheden over te maken. Alvast bedankt.

                                  Opdrachtgever                                     Opdrachtnemer

Plaats:                     ………………………                                           ………………………

Datum:                    ………………………                                           ………………………

Naam:                      ………………………                                            ………………………

Handtekening:    
………………………                                                 ………………………


Kwaliteitscontrole achteraf

Op ..............datum zijn de laatste werkzaamheden verricht aan de straat te stad. Op deze dag is het schilderen van de woning afgerond. Ongeveer 2 weken na afronding komt VTO langs ter controle van de eigen schilder werkzaamheden. Wanneer bij controle van het werk oneffenheden of kwaliteitsvermindering wordt geconstateerd, dan komt VTO opnieuw langs om deze werkzaamheden te herstellen.

 

Oplevering en tevredenheid

Bij oplevering zijn opdrachtnemer en opdrachtgever tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden. Bij oplevering zijn geen geschillen geconstateerd door beide partijen. Werkzaamheden zijn conform offerte uitgevoerd. VTO wil opdrachtgever vriendelijk verzoeken het bedrag van
€ ............,- (overige 75%) binnen twee weken over te maken op: NL63 RABO 0145 3779 62. Svp in de opmerking plaatsen: ..................... 


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn